Präglad på Jesus

Ännu en Wordpress.com blogg


Lämna en kommentar

Nu börjar vi

I morgon börjar vi läsa Matteusevangeliet tillsammans. Det ska bli väldigt spännande. Framför allr ska det bli spännande att läsa tillsammans och så få dela sina reaktioner, erfarenheter och insikter tillsammans och så söka vägar att omsätta evangeliernas budskap i våra vardagsliv.

När vi läser så låt oss göra det under bön om att den helige Ande ska hjälpa oss att förstå och ta till oss det vi läser. Det är tre frågor som man behöver ha med sig in i läsandet:

  1. Vad står det skrivet? Vad står det verkligen, när vi försöker skala bort alla förutfattade meningar om vad det borde stå.
  2. Vad betyder det vi läser? Vad betydde det för dem som läste det första gången? Vad betyder det för oss?
  3. Hur kan vi omsätta det vi läser? Hur blir vi sanna jesusefterföljare?

Om Matteusevangeliet kan sägas att det enligt traditionen är skrivet av lärjungen Levi/Matteus, han som satt utanför tullhuset når Jesus kallade honom och som sedan ställde till en stor fest för Jesus dit han inbjöd alla sina vänner. Matteus har ett speciellt ärende med sitt sätt att berätta berättelsen om Jesus. Han vill visa att Jesus är den Messias – den kung – som det judiska folket så länge längtat efter skulle komma. Det har ibland kallats det kungliga evangeliet. Det är Jesus som kung som är i fokus och det rike som han kom för att utbreda.

Enkelt kan evangeliet delas upp i tre delar:

  1. Jesus föds och förbereds för sin uppgift som Messias, kung. (1:1-4:11)
  2. Jesus utför sitt uppdrag som Messias, kung. (4:12-25:46)
  3. Jesus, Messias, kungen, dör och uppstår. (26:1-28:20)

Med detta som bakgrund kan vi börj vårt läsande. I morgon måndag läser vi kapitel 1.