Präglad på Jesus

Ännu en Wordpress.com blogg


Lämna en kommentar

Gud vill använda dej

Matteus första kapitel hittar du här (Bibel 2000, Folkbibeln, NIV).

Kapitlet innehåller två delar. Jesu släktträd och berättelsen om Jesu födelse. Båda har som syfte att besvara frågan om hur Jesus, som ju inte var Josefs biologiska son, ändå genom Josef kan sägas vara både Abrahams och Davids ättling och av kunglig börd och släkt.

Att det är något speciellt med Jesu födelse märker vi i kapitlets andra del. Det börjar i v. 18 med att säga: Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så. Det är som om Matteus vet att omständigheterna runt omkring Jesu födelse behöver redas ut. Och alla detaljerna i den beviskedja som han nu lägger fram är viktiga att ha med: Maria befanns vara havande genom Helig Ande, Josefs lagtrohet och stora andliga och personliga integretet, Marias utsatta situation, ängelns budskap till Josef, kopplandet till det profetiska löftesordet om Immanuel, namnet Jesus – frälsarnamnet, och Josefs lydnad inför det Gud uppenbarat för honom genom ängeln.

Jesus, av kunglig släkt, sann Gud (genom den helige Ande) och sann människa (född av Maria), har ett ärende till oss. Vi måste förhålla oss till honom. Det är det som släkttavlan och födelseberättelsen tydliggör. Evangeliet har också ett ärende till oss. Goda nyheter om det Gud gör för oss. Ta emotbudskapet? Följa Guds Messias? Där finns utmaningen.

Några ytterligare reflektioner. På en rad avgörande ställen i Matteusevangeliet hänvisar evangeliesten till att det som han berättar om är uppfyllelsen av vad som sagts genom profeterna. (1:22, 2:15,17.23, 4:14, 8:17, 12:17, 13:35, 21:4, 26:56 och 27:9) Håll ögonen öppna för dessa ställen. De är viktiga för att förstå vad evangeliets budskap handlar om.

Sen har jag funderat över vad innebörden är av att det finns fyra kvinnor omnämnda i Jesu släkttavla. Vad tror du om den saken? Jag tänker såhär: Det finns ett par saker som är gemensamma för dessa fyra. Dels att de alla är icke-judar. Dels att det är något anmärkningsvärt deras barnafödande. Jag tror att dessa lite annorlunda omständigheter som finns med i det judiska folkets historia och som finns med i avgörande lägen av dena historia finns med där för att förbereda oss på de lite annorlunda omständigheterna omkring Maria och hennes barn.

Samtidigt finns det ett starkt budskap i detta. Tamar, Rahab, Rut, Batseba och Maria var alla människor från marginalen. De var inte de självklaraste hjältarna i människors ögon. Men Gud använde dem, både trots och tack vare de personer de var, för att förverkliga sina syften.

Min huvudtanke för den här dagen är lite färgad av gårdagens evangelietext (Marie Bebådelsedag) och orden om att för Gud är inget omöjligt. Vem du än är, hur lite du än tror dig betyda i dina egna eller i andras ögon, så både vill och kan Gud använda dig för sina syften och för sitt rike. Marias svar till ängeln i Lukasberättelsen är: Jag är Herrens tjänarinna. Ske med mig som du har sagt.

Min bön är: Gud använd mig idag så att ditt namn bli ärat och andra människor blir välsignade!

Lyssna till The Brooklyn Tabernacle Choir när det sjunger: If you can use anything, Lord, you can use me.