Präglad på Jesus

Ännu en Wordpress.com blogg


Lämna en kommentar

Otroligt men sant

”Det menar du inte!? Det kan inte vara sant? Sa du att han har uppstått? Det är ju omöjligt? Har ni träffat honom? Och jag var inte med. Nej, det kan jag inte tro.” Orden skull kunna vara hämtade från en konversation mellan några av de lärjungar som varit med den där första påskdagskvällen när Jesus kom på besök och Tomas. Han var inte med vid det tillfället och är full av frågor om det han får höra.

Och Tomas frågor och oförmåga att genast köpa det han får höra är ju helt naturliga. Vem skulle inte gör precis som Tomas? Han är på sätt och vis så helt och hållet lik oss. Visserligen hade han vandrat med Jesus i tre år och kanske kunde han förstå innerst inne att det som hans vänner nu berättade för honom var ytterst möjligt. Men… det var nästan allt för otroligt för att kunna vara verkligt. Tomas respons har ju blivit klassiskt: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.” (Joh 20:25) Han ville ha bevis, påtagliga bevis, för att kunna tro.

Men kan man bevisa att Jesus verkligen har uppstått från de döda? Vad finns det i så fall för bevis? Kan man verkligen tro detta?

Den första söndagen efter påsk handlar om påskens vittnen, om de människor som var med och som genom att ha sett, hört, tagit på, ätit med, pratat med umgåtts med den uppståndne Jesus kan vittna om att han verkligen hade uppstått från de döda. Det är de som sitter inne med ”bevisen” för att det som var omöjligt verkligen ändå skedde.

Men kan man lita på dessa vittnen och dessa bevis? Var det inte bara önsketänkande eller hallucinationer som gjorde att det trodde att de sett Jesus levande? Men människor brukar inte sätta sitt liv i pant för önsketänkanden och hallucinationer är högst individuella och inget som kan överföras till andra. Faktum är ju att både evangelierna och Paulus i 1 Korintierbrevet berättar om en rad olika tillfällen då människor mötte Jesus efter uppståndelsen. Ibland skedde detta enskilt, men väldigt ofta i grupp, en gång var de 500 personer som träffade honom på samma gång (1 Kor 15:6).

Hur värderar vi då detta? Den engelske biskopen, historikern och teologen N T Wright menar med rätta att ”det som hände med Jesus inte är något som normalt händer.” Och fortsätter sedan: ”Personligen föredrar jag som historiker en elegant och i grunden enkel slutsats hellre än en som misslyckas med att inkludera alla data: att säga att de första kristna trodde att Jesus kroppsligen hade uppstått från de döda – och förklara detta med att säga att det var sanningen de gav uttryck för.” (The Meaning of Jesus, s. 124)

Också Tomas fick möta den uppståndne Jesus och bli en bärare av denna övertygelse. I söndagens evangelium finns en inbjudan till dig och mig att trots och kanske tack vare vår skepsis ändå göra honom sällskap i ett möte med den uppståndne Jesus.

Välkommen till församlingen Brofästet – kristen gemenskap i Färjestaden på söndag kl 16.00!