Präglad på Jesus

Ännu en Wordpress.com blogg


Lämna en kommentar

Skapad att tjäna Gud

Här kommer predikan som jag skulle ha hållit i söndags i Brofästet men som vi la åt sidan efter Jan-Oves underbara vittnesbörd för att istället samtala om kärlek, gästfrihet och tjänande.

Vad är det som gör att ett lag blir framgångsrikt i sin sport? Vad är det som gör att ett företag utvecklar framgångsrika produkter och vinnande koncept? Vad är det som gör att en församling fungerar och människor känner glädje och sammanhang i det man gör?

Ett av svaren handlar om laganda, att fungera som ett team, där varje person vet sin plats utefter det var och en är bäst på. Men också att hitta de kombinationer där människor på bästa sätt kunde kompletterar varandra. Allt för helhetens bästa.

 John Maxwell kallar detta i sin bok ”The 17 indisputable laws of teamwork” för nischens lag. Dvs att allt fungerar bäst när var och en finner sin nisch. Men man skulle kunna kalla det andra saker också: Som hand i handske eller Som fisken i vattnet. Dvs att hitta en plats där man känner att man är i sitt rätta element och får använda det man är och kan på ett sätt som ger glädje och tillfredställelse och som berikar andra människors liv. För faktum är att det är för detta som Gud har skapat dig!

Paulus skriver: ”Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.” (Ef 2:10)  Vi människor är inte skapade för att bara vara kuggar i ett opersonligt maskineri. Vi är skapade unika, olika med en helt egen personlig mix av gåvor, erfarenheter och personlighetsdrag. Vi är ju, säger oss Bibeln, skapade till Guds avbild. Gud som är evig och oändlig, också i variation och kreativitet. Och precis som inte två snöflingor är lika, eller det finns två människor med samma fingeravtryck eller utseende på iris – så finns det heller inte två människor som har samma gåvomix.

 Gud slösar inte bort något. Han skulle inte ge dig förutsättningar, intressen, talanger, karaktärsdrag och livserfarenheter om han inte avsåg att använda dem till sitt förhärligande. Och genom att upptäcka och förstå detta kan du finna Guds vilja för ditt liv. Det finns ändå en sak som är lika för oss alla. Vi är alla formade för att tjäna Gud – och det sker genom att ge av mitt bästa för min nästa.

 Men hur kan jag veta min nisch, hitta rätt plats, bli som fisken i vattnet…? Det fantastiska är att den Gud kallar, den utrustar han också. Så låt oss använda en stund här idag för att se på hur Gud har utrustat dig och vad han har gett dig.

Andens gåvor

Först och främst har Gud gett varje troende andliga gåvor. Paulus skriver i 1 Kor 7:7 ”Men var och en har fått sin särskilda nådegåva från Gud, den ene av ett slag, den andra av ett annat.” Hur många olika Andens gåvor det finns är svårt att säga. Däremot ger os NT några listor på vad jag tycker kan tjäna som förslag på vilka gåvor eller typer av gåvor som Anden vill utrusta oss med. Man skulle kunna definiera andliga gåvor som ”gudomliga förmågor som den helige Ande ger till varje troende enligt Guds tanke och nåd för hela församlingens bästa.” Och var och en av oss har fått några sådana för att kunna tjäna Gud och andra på bästa sätt.

 John Ortberg berättar om sina svenska förfäder att när de emigrerade till Amerika fick de med sig en finservis. Den paketerades omsorgsfullt i en trälåda. Och precis som man förr i tiden hade ett rum i svenska hem som kallades finrum eller salen, ett rum som bara användes vid speciellt fina tillfällen, så skulle denna porslinsservis sparas till ett speciellt fint tillfälle. Och bröllop, dop och födelsedagar kom och gick – men inget var fint nog för att ta fram servicen. Till slut glömdes den på vinden.

Så kan det vara också med våra gåvor. Vi har fått dem av Gud och vill kanske vänta på rätt tillfälle att använda dem. Men det blir inte av och till slut faller allt i glömska. Därför är det så viktigt att varje kristen söker att upptäcka, ta vara på, använda och utveckla sina andliga gåvor! För om din gåva inte kommer i funktion fattas det något viktigt. Paulus undervisar om gåvorna i 1 Kor 12 och säger: ”I var och en visar sig den helige Ande så att det blir till nytta för hela församlingen.” (1 Kor 12:7 LB) När du börjar att bli nyfiken på och sedan upptäcker dina gåvor så kommer det att visa dig vägen till Guds vilja för ditt engagemang i församlingen och din tjänst för andra. Men det är också andra saker som är med att forma den tjänsten.

Hjärta

När Bibeln talar om hjärtat handlar det alltid om det mest centrala i en människas personlighet. Den plats där hennes verkliga jag finns, centrum för motivation och känslor, utgångspunkten för det du älskar att göra och känner angeläget. James Houston säger att hjärtat är ”centrum för de kvalitéer som gör oss mänskliga. Ditt hjärta är det som gör dig till dig. Du har en slags alldeles speciell känslomässig hjärtrytm, en rytm som bara du har. (Visste du förresten att det inte finns två människor på jorden som har samma identiska hjärtrytm.)

Man skulle kunna kalla den här emotionella hjärtrytmen för din passion – det som du brinner alldeles speciellt för. Det är en speciell längtan som Gud har lagt ned i ditt liv för att han vill att du ska bidra med något viktigt på ett särskilt område i livet eller i tjänsten för. Det kan vara:

 • Barn och unga
 • Lärjunaträning
 • Miljön och rättvisa
 • Mission och evangelisation
 • Drama, dans och kreativitet

Vilket område som du känner att ditt hjärta brinner speciellt för berättar för dig var någonstans i Guds rike som Gud vill använda dig i sin tjänst. Och det finns inget finare eller mindre fint område. Lyssna till ditt hjärta så kommer du att upptäcka hur och var Gud vill använda dig. Det viktiga är att vi tjänar Gud av hela vårt hjärta.

Två saker utmärker ett tjänande av hela vårt hjärta:

 1. Entusiasm – när du gör det du älska att göra behöver ingen motivera dig eller kontrollera att du gör din uppgift.
 2. Effektivitet – när du gör det Gud skapat dig att brinna för kommer du att bli bra på det. Det är passion inte plikt som ger arbetsglädje.

Naturliga gåvor – begåvning

Du är oerhört begåvad – visste du det? Det är något av det mest tragiska att så mänga människor går omkring med så mycket begåvning som aldrig kommer till sin rätt. De tror att om jag inte är som Carola, då är jag fullständigt obegåvad. Vi har alla fått olika medfödda begåvningar eller talanger: några har större fallenhet för matte, andra för, musik, eller en medfödd bollkänsla osv.

All vår begåvning kommer från Gud. Forskningen säger att en människa i genomsnitt äger 500-700 olika färdigheter och förmågor. Din hjärna är en fantastisk skapelse. T ex:

 • Kan lagra 100 miljarder fakta
 • Klarar 15 000  beslut i sekunder
 • Klarar att särskilja 10 000 olika dofter

Du är ett knippe oerhörda förmågor, en förunderlig Guds skapelse. Frigör din begåvning till tjänst för Gud!

Jesus berättar en liknelse om tre män som var och en får ansvar för en summa pengar. Den förste får 5 talenter, näste får 3 och den siste får en. De två första går bort och använder det de fått så att det förmeras medan den siste gräver ned sina pengar i jorden. Från den berättelsen har vi fått uttrycket ”gräva ned sitt pund”, dvs slösa bort sin begåvning genom att inte använda den.

Vilken din begåvning än är – om du tycker den är stor eller liten – så är det viktigt att du använder det Gud har gett dig för hans förhärligande. Det du är bra på. Gör det. Och gör det för Gud – som en lovsång till honom!

Personlighet

Vi har redan lyft fram ett antal gånger hur unik varje människa är. Så är det också med vår personlighet. Även här är vi unika. Visst kan vi ha drag som liknar andra, men som helhet blir varje person unik också här.

Det som är viktigt att komma ihåg är att Gud inte har någon favoritpersonlighet som han hellre använder än någon annan. Han använder alla slags personlighetstyper: utåtriktade, inåtvända, strukturerade, ostrukturerade, hetlevrade, filbunkar, grubblare och positiva energiknippen. Titta bara på det persongalleri som möter oss i Bibeln. Se dig omkring. Gud vill använda oss alla och har användning för oss alla inte trots vår personlighet utan med vår personlighet.

Vår personlighet påverkar hur och var man använder sina andliga och naturliga gåvor. Om två personer båda har evangelisation som sin främsta andliga gåva men den ene är utåtriktad och spontan och den andre mer inåtvänd och strukturerad så är det klart att hur de använder sin andliga gåva kommer att se väldigt olika ut. Den plats som Gud har skapat oss för är den plats där det känns bra att använda sina gåvor med utgångspunkt i vår personlighet.

Erfarenheter

Dina och mina erfarenheter – hur de än ser ut, vilka de än är, goda eller dåliga – Gud har bruk för dem allihop. Man skulle kunna säga att det finns sex olika sorters erfarenheter som spelar in här:

 1. Familj: Vad har du lärt dig av din uppväxt i just din familj?
 2. Utbildning: Vilka var dina favoritämnen i skolan?
 3. Yrke: I vilka jobb har du varit mest effektiv och trivts bäst?
 4. Andlighet: Vilka stunder inför Gud har varit mest meningsfulla?
 5. Tjänande: Hur har du tjänat Gud hittills?
 6. Lidande: Vilka bekymmer, sorger, svårigheter och prövningar har du lärt dig något av?

Och kanske är det så att den sista kategorin – lidande – är den som Gud använder mest för att förbereda dig för din tjänst för honom och andra människor. Är det något som jag har med mig som en dyrbar klenod från vårt år i Australien är det denna erfarenhet att ”God never waists a hurt!” Gud slösar aldrig bort något som gör ont. Ofta är det så att det är just på det område där du själv har kämpat, gråtit, bett som du är allra bäst skickad att hjälpa en annan människa. För det är här när vi delar livets djupa realiter som vi också kan mötas på ett annat plan än annars. Vi möts utifrån vårt behov av Gud, av tröst och helande och av varandra.

Paulus uttrycker det så starkt i inledningen till 2 Korinthierbrevet: ”Gud tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.” (2 Kor 1:4)

Så har Gud skapat dig för att tjäna honom och andra människor. Du blir mest effektiv i den tjänsten när du använder dina andliga och naturliga gåvor på det område som du brinner för, på det sätt som bäst uttrycker din personlighet och dina erfarenheter. Det är då du har hittat din nisch och kommit på rätt plats!


Lämna en kommentar

Gåvor i funktion

Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. (Rom 12:6-8)

Här lyfter Paulus fram sju olika gåvor och tjänster som är nödvändiga för att en församlings gemenskap ska fungera och utrycka verklig gemenskap i Kristi kropp. Det behöver finnas människor med profetisk gåva som kan lyssna in Guds tilltal till församlingen och uppenbara Guds vilja och väg mot framtiden. Det behövs människor som har tjänandets eller omsorgens gåva så att de behov som finns i gemenskapen kan lyftas fram. Det behövs människor som har gåvan att tydliggöra Bibelns undervisning och under Andens smörjelse och inspiration vägleda människor in i Guds ord och löften. Det behövs människor som har gåvan att trösta och uppmuntra andra, som har gåvan att ge och göra det frikostigt och i överflöd, det behövs människor med gåvan att leda och andra att visa barmhärtighet.

Och att Paulus nämner just dessa gåvor i det här sammanhanget beror på att de alla behövs för att en församling ska kunna leva i sann och djup och överlåten gemenskap där ingen lämnas utanför utan var och en är innesluten i Guds kärleksfulla omsorg – man är varandras lemmar och man är till för varandra.

Den stora och viktiga frågan är hur får vi tag på det här och hur får vi det att fungera i vår gemenskap? Nyckeln ligger i den första raden. Vi har fått olika gåvor och vi har fått dem utifrån Guds nåd, dvs det är inget som vi tar oss själva. Det leder till att om gåvorna ska komma i funktion behöver vi lägga av våra förutfattade meningar, lägga ned vår prestige (som ju också ibland uttrycks i skepsis gent mot allt tal om Andens gåvor) och öppna oss för hur Gud i sin nåd vill använda just oss. Och så behöver vi upptäcka att när Gud gör något i och genom oss och Andens gåvor kommer i funktion så är det något som är helt naturligt.

Paulus skriver att vi har fått olika gåvor. Och det är ju lika självklart som det faktum att vi är olika och har olika personlighet, erfarenhet och längtan. Det betyder att när du känner att Gud har gett dig en, eller flera, gåvor att bruka för honom så kommer just de gåvorna att uttryckas utifrån just dina förutsättningar:
 • Ditt hjärta – vad du brinner för.
 • Dina naturliga gåvor och förmågor.
 • Din personlighet.
 • Dina erfarenheter genom livet.

Och detta är oerhört befriande. För det betyder att du och jag kan slappna av och låta Gud använda oss precis sådan som vi är och precis så som han vill. Det gör tjänandet i de andliga gåvorna till något naturligt och något som är en tillgång till hela gemenskapen.

Man skulle kunna definiera andliga gåvor som gudomliga förmågor som den helige Ande ger till varje troende enligt Guds tanke och nåd för hela församlingens bästa. Och var och en av oss har fått några sådana för att kunna tjäna Gud och andra på bästa sätt.

John Ortberg berättar om sina svenska förfäder att när de emigrerade till Amerika fick de med sig en finservis. Den paketerades omsorgsfullt i en trälåda. Och precis som man förr i tiden hade ett rum i svenska hem som kallades finrum eller salen, ett rum som bara användes vid speciellt fina tillfällen, så skulle denna porslinsservis sparas till ett speciellt fint tillfälle. Och bröllop, dop och födelsedagar kom och gick – men inget var fint nog för att ta fram servicen. Till slut glömdes den på vinden.

Så kan det vara också med våra gåvor. Vi har fått dem av Gud och vill kanske vänta på rätt tillfälle att använda dem. Men det blir inte av och till slut faller allt i glömska. Därför är det så viktigt att varje kristen söker att upptäcka, ta vara på, använda och utveckla sina andliga gåvor! För om din gåva inte kommer i funktion fattas det något viktigt. Paulus undervisar om gåvorna i 1 Kor 12 och säger: ”I var och en visar sig den helige Ande så att det blir till nytta för hela församlingen.” (1 Kor 12:7 LB) När du börjar bli nyfiken på och sedan upptäcker dina gåvor så kommer det att visa dig vägen till Guds vilja för ditt engagemang i församlingen och din tjänst för andra.

Bibeltexter att läsa och fundera över

 • 1 Kor 12:4-7
 • 1 Kor 14:1-5, 26-31
 • Ef 4:11-13

Samtalsfrågor

 1. Mångfalden i församlingen tydliggörs utifrån alla de olika gåvor som den Helige Ande ger till den troende. Hur kan vi ge ännu större utrymme för olika gåvor att komma i funktion i vår församlingsgemenskap?
 2. Vad tänker du om att hur en gåva kommer till uttryck i en människas liv också är beroende av den människans hjärta, naturliga gåvor, personlighet och erfarenheter? Är det bra eller dåligt?

Bönefokus

 • Bed om att Gud ska tydliggöra för dig vilken eller vilka gåvor han har utrustat dig med.
 • Be att fler människor i vår församling ska hitta sina andliga gåvor och komma i funktion i en tjänst i Guds rike.

Veckans utmaning

Bejaka de olikheter som finns i församlingen när det gäller personligheter, hjärta och erfarenheter. Låt det vara en tillgång så att Andens gåvor får fullödiga uttryck i församlingsgemenskapen.


Lämna en kommentar

Till för varandra

Det finns en rad i det Paulus skriver i beskrivningen av hur vi är som Kristi kropp som utmanar mig och som gör hela beskrivningen av trons liv i gemenskap så spännande. Paulus skriver såhär:

Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. (v.4-5)

Men ordagrant lyder den sista raden: Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi är inte bara till för varandra, vi har del i varandra och i varandras liv. Det som sker i mitt liv angår dig och det som sker i ditt liv angår mig. Det finns så mycket av kristen individualism i vårt tänkande där den enskildes fokus blir på sin egen tro och eget liv. Men du kan aldrig tjäna och tillbe Jesus, du kan aldrig tjäna och älska Gud – utan att tjäna och älska din nästa och din bror och syster i Kristi kropp.

När jag samtalar med människor runt omkring vårt land om att se nya församlingar växa fram hör jag ofta att man längtar efter ett sätt att vara församling där människor är överlåtna till varandra och tjänar varandra och är delaktiga i och delar varandras liv. Man längtar efter att se församlingar växa fram som uttrycker en Kristi kropps gemenskap – inte bara verksamhet och allmänmänsklig gemenskap.

Delaktigheten i varandras liv bygger på att du och jag har framburit våra liv i överlåtelse till Jesus. Vi har gett oss som offergåva i tacksamhet för allt han gjort för oss. Och så utrustar Gud oss genom den helige Ande med gåvor – övernaturliga gåvor. Eftersom församlingen Kristi kropp är övernaturlig i sin konstitution så byggs den också upp, uppehålls och leds genom övernaturliga gåvor och tjänster. Också detta är så tydligt i alla de sammanhang där Paulus beskriver församlingen som Kristi kropp. Vi är en kropp med många lemmar och vi tjänat varandra och Guds rike i en mångfald av gåvor som alla är uttryck för Guds Ande och Guds nåd i och genom våra liv.

I vår text lyfter Paulus fram sju olika gåvor och tjänster som är nödvändiga för att en församlings gemenskap ska fungera och utrycka verklig gemenskap i Kristi kropp. I en församlingsledning behöver det finnas människor med profetisk gåva som kan lyssna in Guds tilltal till församlingen och uppenbara Guds vilja och väg mot framtiden. Det behövs människor som har tjänandets eller omsorgens gåva så att församlingens ledning kan lyssna in vad som sker i gemenskapen. Det behövs människor som har gåvan att lyfta fram Guds ords undervisning och under Andens smörjelse och inspiration vägleda människor in i Guds ord och löften. Det behövs människor som har gåvan att trösta och uppmuntra andra, som har gåvan att ge och göra det frikostigt och i överflöd, det behövs människor med gåvan att leda och andra att visa barmhärtighet.

Och att Paulus lyfter fram just dessa gåvor i det här sammanhanget beror på att de alla behövs för att en församling ska kunna leva i sann och djup och överlåten gemenskap där ingen lämnas utanför utan var och en är innesluten i Guds kärleksfulla omsorg – man är varandras lemmar och man är till för varandra.

Bibeltexter att läsa och fundera över

 • 1 Kor 12:4-11
 • Ef 4:11
 • 1 Petr 4:10-11

Samtalsfrågor

 1. Beskriv din längtan efter gemenskap och delaktighet?
 2. Är det skillnad mellan en kristen gemenskap och annan gemenskap? Och om det är så, hur uttrycker sig den skillnaden?
 3. På vilket sätt kan vi vara varandras lemmar, som Paulus uttrycker det?
 4. Mångfalden i församlingen tydliggörs utifrån alla de olika gåvor som den Helige Ande ger till den troende. Hur kan vi ge ännu större utrymme för olika gåvor att komma i funktion i vår församlingsgemenskap?

Bönefokus

 • Bed om en fördjupad erfarenhet av gemenskap i vår församling.
 • Be att fler människor i vår församling ska hitta sina andliga gåvor och komma i funktion i en tjänst i Guds rike.

Veckans utmaning

Läs de olika bibeltexterna som handlar om de andliga gåvorna och be Gud visa dig på vilket sätt han vill använda dig och utrusta dig för tjänst för andra och för Guds rike.