Präglad på Jesus

Ännu en Wordpress.com blogg

Predikningar

Här finner du länkar till predikningar jag har haft på olika platser (klicka på rubriken):

Din identitet i Kristus, Pingstkyrkan i Borgholm 190203

Församlingen som en multiplicerande gemenskap, Pingstkyrkan i Nybro 180408

Sänd med Jesus som förebild och Anden som kraft, Pingstkyrkan i Nybro 170514