Präglad på Jesus

Ännu en Wordpress.com blogg

Om sidan

När en gässling föds präglas den på det första den ser. Det blir den mamma som gässlingen vänder sig till för att få näring och skydd och försöker efterlikna och ständigt följer. Att präglas på Jesus handlar om att låta honom få den platsen i mitt liv. Syftet med den här bloggen är att när vi tillsammans läser och reflekterar över och sedan söker att omsätta evangeliets berättelse om Jesus i vårt vardagsliv, då präglas vi på honom som den viktigaste källan till vägledning, andlig näring och kraft i vårt liv. Så välkommen att vara med och präglas på Jesus.