Präglad på Jesus

Ännu en Wordpress.com blogg


Lämna en kommentar

Gud vill använda dej

Matteus första kapitel hittar du här (Bibel 2000, Folkbibeln, NIV).

Kapitlet innehåller två delar. Jesu släktträd och berättelsen om Jesu födelse. Båda har som syfte att besvara frågan om hur Jesus, som ju inte var Josefs biologiska son, ändå genom Josef kan sägas vara både Abrahams och Davids ättling och av kunglig börd och släkt.

Att det är något speciellt med Jesu födelse märker vi i kapitlets andra del. Det börjar i v. 18 med att säga: Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så. Det är som om Matteus vet att omständigheterna runt omkring Jesu födelse behöver redas ut. Och alla detaljerna i den beviskedja som han nu lägger fram är viktiga att ha med: Maria befanns vara havande genom Helig Ande, Josefs lagtrohet och stora andliga och personliga integretet, Marias utsatta situation, ängelns budskap till Josef, kopplandet till det profetiska löftesordet om Immanuel, namnet Jesus – frälsarnamnet, och Josefs lydnad inför det Gud uppenbarat för honom genom ängeln.

Jesus, av kunglig släkt, sann Gud (genom den helige Ande) och sann människa (född av Maria), har ett ärende till oss. Vi måste förhålla oss till honom. Det är det som släkttavlan och födelseberättelsen tydliggör. Evangeliet har också ett ärende till oss. Goda nyheter om det Gud gör för oss. Ta emotbudskapet? Följa Guds Messias? Där finns utmaningen.

Några ytterligare reflektioner. På en rad avgörande ställen i Matteusevangeliet hänvisar evangeliesten till att det som han berättar om är uppfyllelsen av vad som sagts genom profeterna. (1:22, 2:15,17.23, 4:14, 8:17, 12:17, 13:35, 21:4, 26:56 och 27:9) Håll ögonen öppna för dessa ställen. De är viktiga för att förstå vad evangeliets budskap handlar om.

Sen har jag funderat över vad innebörden är av att det finns fyra kvinnor omnämnda i Jesu släkttavla. Vad tror du om den saken? Jag tänker såhär: Det finns ett par saker som är gemensamma för dessa fyra. Dels att de alla är icke-judar. Dels att det är något anmärkningsvärt deras barnafödande. Jag tror att dessa lite annorlunda omständigheter som finns med i det judiska folkets historia och som finns med i avgörande lägen av dena historia finns med där för att förbereda oss på de lite annorlunda omständigheterna omkring Maria och hennes barn.

Samtidigt finns det ett starkt budskap i detta. Tamar, Rahab, Rut, Batseba och Maria var alla människor från marginalen. De var inte de självklaraste hjältarna i människors ögon. Men Gud använde dem, både trots och tack vare de personer de var, för att förverkliga sina syften.

Min huvudtanke för den här dagen är lite färgad av gårdagens evangelietext (Marie Bebådelsedag) och orden om att för Gud är inget omöjligt. Vem du än är, hur lite du än tror dig betyda i dina egna eller i andras ögon, så både vill och kan Gud använda dig för sina syften och för sitt rike. Marias svar till ängeln i Lukasberättelsen är: Jag är Herrens tjänarinna. Ske med mig som du har sagt.

Min bön är: Gud använd mig idag så att ditt namn bli ärat och andra människor blir välsignade!

Lyssna till The Brooklyn Tabernacle Choir när det sjunger: If you can use anything, Lord, you can use me.

Annonser


Lämna en kommentar

Nu börjar vi

I morgon börjar vi läsa Matteusevangeliet tillsammans. Det ska bli väldigt spännande. Framför allr ska det bli spännande att läsa tillsammans och så få dela sina reaktioner, erfarenheter och insikter tillsammans och så söka vägar att omsätta evangeliernas budskap i våra vardagsliv.

När vi läser så låt oss göra det under bön om att den helige Ande ska hjälpa oss att förstå och ta till oss det vi läser. Det är tre frågor som man behöver ha med sig in i läsandet:

  1. Vad står det skrivet? Vad står det verkligen, när vi försöker skala bort alla förutfattade meningar om vad det borde stå.
  2. Vad betyder det vi läser? Vad betydde det för dem som läste det första gången? Vad betyder det för oss?
  3. Hur kan vi omsätta det vi läser? Hur blir vi sanna jesusefterföljare?

Om Matteusevangeliet kan sägas att det enligt traditionen är skrivet av lärjungen Levi/Matteus, han som satt utanför tullhuset når Jesus kallade honom och som sedan ställde till en stor fest för Jesus dit han inbjöd alla sina vänner. Matteus har ett speciellt ärende med sitt sätt att berätta berättelsen om Jesus. Han vill visa att Jesus är den Messias – den kung – som det judiska folket så länge längtat efter skulle komma. Det har ibland kallats det kungliga evangeliet. Det är Jesus som kung som är i fokus och det rike som han kom för att utbreda.

Enkelt kan evangeliet delas upp i tre delar:

  1. Jesus föds och förbereds för sin uppgift som Messias, kung. (1:1-4:11)
  2. Jesus utför sitt uppdrag som Messias, kung. (4:12-25:46)
  3. Jesus, Messias, kungen, dör och uppstår. (26:1-28:20)

Med detta som bakgrund kan vi börj vårt läsande. I morgon måndag läser vi kapitel 1.


Lämna en kommentar

Läsa tillsammans för att präglas av Jesus

Inom kort kommer vi att kunna läsa evangeliets berättelser om Jesus tillsammans på den här sidan för att präglas på honom och göra hans liv till en förebild för hur vi kan leva våra liv. Vi kommer att läsa ett kapitel per dag och jag kommer att lägga ut reflektioner och kommentarer till texten och så hoppas jag att du när du läser samma kapitel vill dela med dig av dina reflektioner och tankar.
Jag återkommer på måndag den 22 mars med den första posten och då läser vi Matteus kapitel 1.
God bless,
Peter