Präglad på Jesus

Ännu en Wordpress.com blogg


Lämna en kommentar

New Life, Stockholm

Skärmklipp New Life

Det är i dagarna 11 år sedan jag svarade ja på Svenska Missionskyrkans kallelse att börja arbeta som samordnare för samfundets församlingsgrundande arbete. Den 1 oktober 2008 började jag min tjänst där och har sedan fått förmånen att leda och utveckla det församlingsgrundande arbetet i SMK och senare också i Equmeniakyrkan. Det finns så många saker som fyller mig med tacksamhet och som skulle kunna berättas om hur Gud har verkat under dessa år, om människor jag har fått förmånen att möta, vandra ett stycke väg genom livet med, fått arbeta tillsammans med, fått be för, utrusta, sända ut och se blomstra i sin kallelse. Det är berättelser om glädjeämnen och svårigheter och om kamp och seger i det pionjära arbetet. Det är församlingar och gemenskaper som fötts fram och projekt som aldrig blev det vi önskade och hade vision för. Det är inspirerande och goda kollegor. Det är stöd och förbön och erfarenheten av att utan Guds Andes kraft går det inte.

Förra veckan bejakade jag på nytt Guds kallelse att gå in i ett nytt sammanhang. Det betyder att jag i och med denna sommar avslutar min tjänst i Equmeniakyrkan. Istället kommer jag att från mitten av augusti verka som pastor med ansvar för att utveckla ledare och träna nya församlingsplanterare inom församlingen New Life i Stockholm. Under vintern och våren har Gud lagt kallelsen och längtan att arbeta i Stockholm starkt i mitt hjärta. Och på ett underbart sätt har möjligheten öppnats för mig att få ta nästa steg i min tjänst i New Life och det närverk av församlingar och församlingsplanteringar som utgör den församlingens liv. En av de saker som jag kommer att arbeta med är det nya ”internship program” som startar i höst. Målet för det programmet är att identifiera, utrusta och sända ut människor för att plantera nya sajter och församlingar inom New Life Network i Sverige och i andra länder. Jag känner en stor glädje över att få vara del av detta och tror att det är en plats som Gud har designat för mig där mina erfarenheter, kunskaper och gåvor kan komma till sin fulla rätt.

Detta innebär att vi också räknar med att som familj flytta till Stockholm mot slutet av sommaren. Det är början på en ny tid, en ny framtid och ett nytt liv i tjänsten i Guds rike. Mer info om hur framtiden kommer att utforma sig kommer senare.