Präglad på Jesus

Ännu en Wordpress.com blogg


Lämna en kommentar

Om Ekman, frikyrkan och enhet

Min vän Gabriel Blad i Eskilstuna skriver viktigt om kyrkans kärna och om vikten att sätta Jesus i centrum för kristen enhet.

Pionjärbloggen

Gabriel Blad, Agapekyrkan Eskilstuna

Jag kan inte riktigt motstå frestelsen att skriva något om svensk kristenhets stora nyhet och debatten som följt därav. I spåret av Ekmans beslut att bli katolik, har frikyrkans varande och identitet åter diskuterats. När frikyrkotraditionen har fått stå som motbild till att söka sig tillbaka mot de historiska kyrkorna uppstår dock lätt falska dikotomier.

Valet beskrivs som mellan ett ytligt, konsumentanpassat, flashigt lovsångsmöte eller en djup, sakramental, liturgisk gudstjänstform.

Kyrkostrukturen har att välja på en formlös, känslobaserad gasmolnsteologi eller en hierarkiskt strukturerad kyrkoinstutition.

Och angående kyrkans enhet får vi aningen underordna oss och verka inom de traditionella kyrkoorganisationerna eller medge att vi gör oss skyldiga till att bidra till en ständigt mer och mer splittrad kyrka i form av nya samfund och rörelser.

Låt mig bara påminna om att det finns fler än dessa två alternativ och presentera ett av dem:

Tänk om gudstjänst var…

Visa originalinlägg 341 fler ord


Lämna en kommentar

Annan riktning

Richard Hultmars blogg

Idag kom nyheten om att Ulf Ekman lämnar  församlingen Livets Ord, vilken han grundat. Även om mycket i hans resonemang de senaste åren varit katolskt influerat blev jag ändå förvånad över detta drastiska steg. Det är ett steg som lämnar många frågor kring i vilken riktning den karismatiska kristenheten i Sverige kommer att gå. Den riktning som Ekman väljer är en institutionell riktning med en mycket konservativ kyrko-, och ledarsyn. Jag tror att många lockas att gå i denna riktning, när omvärlden är i ständig förändring.

Personligen upplever jag att Gud leder mig i en helt annan riktning. Bort från institutioner och kyrkliga hierarkier, där den troendes tjänst, det allmänna prästadömet och lärjungaskap i nära gemenskap är ledord. Vi lever i en tid med kommunikationsutveckling som på många sätt är snabbare och mer omvälvande än boktryckarkonsten i samband med reformationen. Jag och många andra ser fram emot en ny reformationen…

Visa originalinlägg 36 fler ord