Präglad på Jesus

Ännu en Wordpress.com blogg

Hitta din rätta självbild

Lämna en kommentar

I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. (Rom 12:3)

I vår svenska kultur känns det ibland svårt att omedelbart relatera till det Paulus skriver i den här versen. Vår första reaktion är nog den att de flesta människors självbildsproblem inte handlar om att de har för höga tankar om sig själva utan att man i sann janteanda tänker för lite eller för lågt om sig själv. Det är ju också något som spiller över på vårt andliga liv och gör att många kristna har förlorat sin frimodighet. Så innan vi tittar lite mer noga på versen och vad den kan betyda i våra liv så vill jag uppmana dig att vara frimodig i din tro, frimodig i ditt vittnesbörd om Jesus, frimodig i din bön och frimodig i din förväntan på Gud. Alla de sakerna hör samman med att tänka ”som man bör tänka” som kristen. Vi har nog av janteanda i vårt samhälle och som Guds barn har vi blivit något som är så underbart och dyrbart att inget borde få möjligheten att slå ned oss. I Rom 8:31 står det: ”Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss?” Är inte det underbart? Ta emot det ordet som en hälsning rakt in i ditt liv idag!

Men hur hittar vi rätt självbild? Någonstans i denna janteanda smyger det sig också in en känsla av att man är förmer än andra. Vi i vår församling, eller vi i vår grupp, eller vi som gjort de här andliga upplevelserna, eller vi som har varit kristna länge, vi kan det här och ser på de andra på ett sätt som kan upplevas vara lite förmer. Det är just det som Paulus talar om här. Att inte ha för höga tankar om sig själv är en uppmaning till att inte skapa vi och dom kategorier, där man favoriserar sig själv på andras bekostnad.

Det måste finnas en annan måttstock för hur man mäter vad som är en rätt självbild än att medvetet eller omedvetet upphöja sig själv genom att dra gränser mot andra människor – framför allt dem som inte ännu hittat en tro eller uttrycker sin tro som jag gör. Din rätta självbild bygger inte på vad du gör eller upplevt utan på vem du är i Kristus! Det är en av de viktigaste upptäckter du kan göra. När det talas om att rätta sig ”efter det mått av tro som Gud har tilldelat” är det just detta som ligger i fokus.

Gud har gett dig något som gåva. Det är utifrån denna gåva som din nya självbild i Kristus byggs och det är utifrån denna gåva som den nya Kristi kropp- gemenskapen i församlingen byggs. Ibland har orden tolkats som om man fått olika mycket tro och därför inte bör förhäva sig utan hålla sig på sin plats. Men ingen annan stans i Romarbrevet talas det om tron på det sättet. Snarare är tron den måttstock som våra liv och våra attityder måste mätas efter. Tron är också något som förmedlas in i våra liv genom att vi lyssnar till och tar emot Guds ord (Rom 10:17). Den bygger på evangeliet och får uttryck i våra liv när de förs i samklang med vad Gud vill. Det är alltså också i ett sammanhang av att förvandla sitt sinne och ge sitt liv till Gud i tillbedjan och tjänst som orden om rätt sätt att tänka om sig själv bör läsas.

Att varken göra sig bättre eller sämre än det man är i Kristus är själva kärnan i versens budskap. Vår utmaning idag ligger oftast i att vi lever med ett underskott av frimodighet i vårt andliga liv och därför skapar gränser för varandra. Sättet att tänka rätt betyder att bejaka det Gud har lagt ned i mitt liv och andras liv och i frimodighet förlösa det till tjänst för allas uppbyggelse. Och det är det som fortsättningen av det här kapitlet i Romarbrevet handlar om.

Bibeltexter att läsa och fundera över:

  • Rom 11:17-18
  • 2 Tim 1:6-7
  • 2 Kor 5:17

Samtalsfrågor:

  1. På vilket sätt upplever du att jantelagen påverkar din bild av dig själv och ditt liv som kristen?
  2. På vilka områden upplever du att du behöver bli mer frimodig i ditt liv?
  3. Är vi en församling där vi – dom tänkandet har fått skapa gränser i förhållandet till människor som inte gjort samma upplevelser som vi själva?
  4. Hur kan vi undvika att se ner på andra för att se oss själva i bättre dager?
  5. Hur kan vi uppmuntra varandra att leva med evangeliet och tron som måttstock i våra liv och att bli mer frimodiga i vår tro?

Bönefokus:

  • Be om ledning genom den helige Ande att hitta till en rätt självkänsla både som person och i det andliga livet (fast oftast hör de samman).
  • Be om frimodighet i din tro, ditt vittnesbörd, din bön och din förväntan på Gud.

Veckans utmaning:

Ta reda på och läs bibelord under veckan som berättar om vem du är i Jesus Kristus så att du får en djupare insikt om din identitet i honom och kan börja tänka om dig själv med tron och evangeliet som måttstock.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s